Websøk og lingvistikk
- en kasusstudie fra maskinoversettelse